Leden werven en binden

Leden werven en verbondenheid creëren? Dat vraagt om een heldere koers en strategie voor je vereniging. We vertalen je waarden en je doelstellingen in een heldere visie, gekoppeld aan een passende mediaformule. En we zetten ze graag samen met je om in de praktijk.

In een wereld in beweging veranderen ook de wensen en noden van je leden voortdurend. Hoe ga jij om met branchevervaging en internationalisering? Rijdt jouw vereniging al mee op de digitale snelweg? Hoe creëer jij toegevoegde waarde voor je leden? En vooral: hoe communiceer je met je leden?

Veel sector- en beroepsorganisaties voelen de druk en zoeken naar manieren om hun ledenaantallen te behouden en jonge generaties aan te trekken. ‘What’s in it for me’ is voor de leden van vandaag een belangrijke overtuiging om zich aan te sluiten of lid te blijven.

Inspireren en ondersteunen

Als sector- of beroepsvereniging moet je, in een harde economische realiteit, vandaag veel toegevoegde waarde bieden aan je leden. Die meerwaarde moet je duidelijk aantonen en zichtbaar maken. Je wil je leden inspireren en ondersteunen, in ondernemerschap en in professionaliteit.

Om op alle evoluties in te spelen heb je een sterke strategie op maat van je leden en hun grootste behoeften nodig. Door zichtbaar te maken wat je allemaal voor hen kan betekenen, realiseer je blijvende ledenbinding, met de professionals van vandaag en van morgen. Zo hou je je vereniging waardevol en relevant, vandaag en morgen. Benieuwd naar de kennis en ervaring van Elma voor jouw ledenwerving en -binding? We maken graag kennis.

Deze verenigingen gingen je voor: