Ergotherapie.be

Op de website ergotherapie.be verzamelt de beroepsvereniging voor Vlaamse ergotherapeuten, Ergotherapie Vlaanderen, alle informatie voor professionals, studenten en geïnteresseerden. Enkele keren per jaar sturen ze ook een nieuwsbrief uit. Door de samenwerking met Elma Media lopen de sponsoring en partnerships via de website en nieuwsbrief nu ook op wieltjes.

De vraag

Een vzw als Ergotherapie Vlaanderen draait op vrijwilligers. Mensen vinden om de sponsoring op zich te nemen was niet eenvoudig. Daarom besloot de beroepsorganisatie op zoek te gaan naar een externe partij die de exploitatie in handen kon nemen. Enter Elma Media.

De oplossing

Er werd eerst en vooral geluisterd naar de noden van de beroepsvereniging. Vervolgens ging Elma Media aan de slag met de geleverde input. Adverteerders zijn overtuigd van de meerwaarde om banners te plaatsen op de website en in de nieuwsbrief. Tegelijk vinden de leden en de beroepsvereniging de mix aan relevante en doelgerichte banners geslaagd.

Het resultaat

Er ontstond een mooie samenwerking tussen de professionals van Elma Media en het bestuur van Ergotherapie Vlaanderen. De resultaten worden positief onthaald en de adverteerders zijn intussen echte partners geworden.

Lees hier meer over de samenwerking.