ERGOTHERAPIE VLAANDEREN

Ergotherapie Vlaanderen is de Vlaamse beroepsvereniging voor ergotherapeuten. Ze verstrekken informatie aan ergotherapeuten, studenten, patiënten en geïnteresseerden. Ideeën uitwisselen en open communicatie zijn voor de vzw van groot belang.

Uitdaging

Tijdens een netwerkevent leerden Ergotherapie Vlaanderen en Elma Media elkaar kennen. De beroepsvereniging werkte voordien samen met hogescholen om steeds een jaarboek uit te brengen. Toen het onderwijs zich terugtrok, bleef Ergotherapie Vlaanderen met lege handen achter.

Het verhaal achter deze samenwerking startte zeker niet vanuit een noodzaak. Integendeel, het contact was een echte gamechanger. Ergotherapie Vlaanderen wilde haar algemene mediastrategie ook professioneler aanpakken, ondanks het beperkte werkingsbudget.

Oplossing

Elma Media en Ergotherapie Vlaanderen werkten samen een gemengd plan uit om zowel de exploitatie als de communicatiestrategie en ledenbinding aan te pakken. Vooral op het niveau van exploitatie maken de diensten van Elma Media een duidelijk positief verschil voor de beroepsorganisatie. De banners van bedrijven en partners op de website en in nieuwsbrieven zijn strategisch aanwezig.

Resultaat

Enerzijds vertaalde het opgestelde plan zich in een magazine, Ergo Werkt. De beroepsorganisatie spreekt van een enorme boost voor de hele vereniging. Anderzijds wordt de exploitatie van de website en nieuwsbrief ook door de professionals van Elma Media onder handen genomen. Het jaarboek is misschien wel verdwenen, maar Elma Media slaagde er in Ergotherapie Vlaanderen weer op de kaart te zetten. Van ledenbinding gesproken.

Recente projecten

Wil jij ook advies?