Be-Sup Repertorium

Frequentie

1x per jaar

Het Repertorium van Be-Sup is een gids die jaarlijks verschijnt. Deze is specifiek gericht naar de leden van de beroepsvereniging voor de Belgische voedingssupplementenindustrie. Sinds kort vind je de gids ook online.

De vraag

Het Repertorium wordt jaarlijks verspreid onder de leden van Be-Sup. Daarin worden de data van bedrijven, contactpersonen, producenten, distributeurs, … alfabetisch en volgens activiteit geordend.

De oplossing

De exploitatie is in handen van Elma Media. Hierdoor is het een kostenneutrale uitgave en worden de beperkte middelen van de beroepsvereniging efficiënt en prioritair ingezet.

Het resultaat

“We noemen het Repertorium ook de Elmagids”, zegt Valerie Vercammen, directeur-generaal van Be-Sup. “Zo sterk is onze samenwerking.” De laatste editie werd in 2022 gedrukt, maar nu brengen we dit verhaal volledig online. Op vraag van de leden en met hulp van Elma Media.

Lees hier meer over de samenwerking.