BFA

De BFA, Belgian Feed Association, kennen sommigen misschien beter als het voormalige BEMEFA. De missie blijft ongewijzigd: de belangen van de leden behartigen en streven naar de algemene maatschappelijke aanvaarding van een duurzame diervoederproductie. Elma Media ondersteunt de organisatie op het vlak van mediacreatie en exploitatie.

Uitdaging

Initieel klopte BFA bij Elma Media aan om een ledenlijst te publiceren en te verspreiden. Vanuit die publicatie volgde een nauwere samenwerking met nog andere media in de portefeuille.

Oplossing

Elma Media stelt voor BFA een goede mix samen met geschikte adverteerders die passen bij de Belgische diervoedersector. Daarbij wordt steeds rekening gehouden met de belangrijke en actuele dossiers die op tafel liggen.

Resultaat

Vandaag ondersteunt Elma Media BFA met de exploitatie van hun digitaal jaarverslag en van de website. Voor de factsheets, waarin de BFA cijfers over bepaalde problematieken in de sector verzamelt, verzorgt Elma Media de mediacreatie. Een constructieve samenwerking die jaar na jaar sterker wordt.

Recente projecten

Wil jij ook advies?