Nieuws

Toekomstbestendig: Maak een meerjarenplan voor je vereniging!

Branche- en beroepsverenigingen staan voor een uitdaging: hoe blijven we stabiel, zowel qua financiën als qua ledental, in de komende jaren? Vergrijzing en dalende ledenaantallen dreigen, wat de contributie-inkomsten kan verminderen. Om hierop te anticiperen, is het cruciaal om hiervoor een financieel meerjarenplan te ontwikkelen.

In dit artikel bespreken we de vier pijlers waarop zo’n plan kan rusten:

1. Nieuwe leden werven

 • Verken je doelgroep: Wie zijn de potentiële leden? Wat zijn hun behoeften en verwachtingen?
 • Maak je aanbod aantrekkelijk: Bied relevante diensten en activiteiten die aansluiten bij de interesses van de doelgroep.
 • Promoot je vereniging: Zet in op online en offline marketingkanalen om je doelgroep te bereiken.
 • Maak het laagdrempelig: Bied flexibele lidmaatschapsvormen en organiseer kennismakingsactiviteiten.


2. Inkomstenbronnen diversifiëren:

 • Onderzoek alternatieve financieringsmodellen: Denk aan sponsoring, subsidies, of het organiseren van betaalde evenementen. Elma heeft ruime ervaring met het genereren van inkomsten voor evenementen door middel van advertenties en sponsoring.
 • Ontwikkel nieuwe producten en diensten: Bied waardevolle tools, trainingen of online content aan leden en niet-leden. 
 • Zoek samenwerkingspartners: Werk samen met andere organisaties om je bereik te vergroten en kosten te delen.


3. Kosten besparen:

 • Evalueer je huidige uitgaven: Analyseer waar je geld naartoe gaat en identificeer besparingsmogelijkheden.
 • Optimaliseer je processen: Digitaliseer waar mogelijk en maak gebruik van efficiënte workflows.
 • Onderzoek samenwerkingsverbanden: Deel kosten met andere organisaties door gezamenlijk gebruik te maken van faciliteiten of diensten.


4. Contributie verhogen:

 • Communiceer transparant: Leg uit waarom een verhoging noodzakelijk is en wat de voordelen zijn voor de leden.
 • Bied extra waarde: Koppel de contributieverhoging aan nieuwe of verbeterde diensten voor leden.
 • Implementeer een gefaseerde verhoging: Verhoog de contributie geleidelijk over een langere periode.

Een meerjarenplan is geen statisch document, maar een dynamische leidraad die je jaarlijks evalueert en bijstuurt. Door proactief te werken aan de toekomstbestendigheid van je vereniging, ben je gewapend om de financiële uitdagingen van de komende jaren aan te pakken.