Adfiz

Adfiz is de branchevereniging van onafhankelijk financieel adviseurs.


Uitdaging

De communicatie met leden verliep de jaren voor de samenwerking met Elma Media volledig digitaal. De vereniging merkte ook dat de afstand tussen leden en vereniging groter werd en wilde de afstand verkleinen.

Oplossing

Besloten werd om samen met Elma Media een nieuw magazine te ontwikkelen dat het verenigingsgevoel leven in moest blazen. Door middel van achtergrondartikelen, verdiepende interviews, ervaringsverhalen, reportages, opiniestukken, recensies en informatieve rubrieken creëert Adfiz met dit blad toegevoegde waarde voor haar leden. Wij hebben een nieuwe bladformule ontwikkelt en deze vervolgens doorvertaald in een modern ontwerp. Voor de reguliere edities verzorgen wij een groot deel van de redactie, de fotografie, alsmede de vormgeving, productie en verspreiding.

Resultaat

De afstand tussen de leden en de vereniging is kleiner geworden. Het magazine heeft hier natuurlijk niet alleen voor gezorgd, maar is wel onderdeel van de transitie geweest. Het magazine wordt daarnaast erg goed gewaardeerd.

Recente projecten

Wil jij ook advies?